Hier kunt u uw rechten uitoefenen in het kader van de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Procedure:

Deze procedure dient alleen te worden afgerond en verzonden als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Na validatie van uw verzoek zal een bevestigingsmail naar u worden gestuurd.

Let op: als u deze e-mail niet ontvangt, gelieve dan uw spamfolder te controleren.

1) Stuur uw bericht naar [email protected]

2) Om ons te helpen uw informatie te bundelen, verzoeken wij u het volgende te vermelden:
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) :
E-mailadres:
Telefoonnummer:

3) Gelieve uw verzoek in te dienen met vermelding van één van de onderstaande redenen:
- Recht op toegang
- Herroepingsrecht
- Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten") (voorbeeld: verwijdering van persoonlijke gegevens, sluiting van een account, enz.)
- Recht van erfgenamen
- Recht op bezwaar
- Een ander verzoek