Laatst bijgewerkt op 18/09/2023
Welkom op de voorwaardenpagina van www.blanchevanstandre.com
Het doel van deze pagina is om u te helpen bij het vinden van antwoorden op uw vragen over uw bestelling of het gebruik van onze diensten.

De onderhavige algemene voorwaarden

Beschrijven alle producten en diensten(hierna 'onze producten' of 'onze diensten' of 'elektronische diensten' genoemd) die IWS International Web Services AG (hierna 'IWS' of 'wij' genoemd) aanbiedt via haar website www.blanchevanstandre.com (hierna 'blanchevanstandre.com' genoemd) of een andere URL die dat adres kan vervangen.

. Definieer de relatie tussen de gebruiker (hierna te noemen 'u'), IWS International Web Services AG (hierna te noemen 'IWS' of 'wij') en de aanbieders van IWS (hierna te noemen 'onze aanbieders' of 'onze betalingsverwerkers').

Door gebruik te maken van onze diensten en/of producten gaat u akkoord met deze voorwaarden. In geval van niet-aanvaarding van de voorwaarden dient u te stoppen met het gebruik van onze diensten en/of producten.

Wij nodigen u uit om dit document aandachtig te lezen.

About blanchevanstandre.com

De website blanchevanstandre.com is eigendom van IWS International Web Services AG Industriestrasse 47 6300 Zug.

Opgelet

IWS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u elektronische diensten van de hoogste kwaliteit ontvangt en om u te voorzien van onderhoudende content.

IWS kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw handelingen met betrekking tot uw persoonlijke interpretatie van de geleverde inhoud.

De informatie die met onze diensten en/of producten wordt gepresenteerd, kan in geen geval een aanbeveling van professionals uit de juridische, medische, financiële of andere sector vervangen.

In deze context wordt uitdrukkelijk verstaan dat INTERNATIONAL WEB SERVICES AG amusementsinhoud van louter culturele en recreatieve aard aanbiedt.

Als gevolg hiervan is de klant of gebruiker of bezoeker zich ervan bewust dat alle inhoud die in verband met de diensten wordt verspreid, puur recreatief is en dat het karakter Blanche fictief is en dat er door haar geen actie mag worden ondernomen.

Alle inhoud wordt dus ter informatie gegeven en de klant of gebruiker of bezoeker mag op deze manier geen juridisch, medisch, financieel of psychologisch advies inwinnen. Als gevolg hiervan erkent u dat de inhoud die u ontvangt onderworpen is aan uw eigen interpretatie.

De verkochte inhoud is in geen geval een gepersonaliseerde voorspellingslezing of een dienst die bestaat uit het uitvoeren van een ritueel, maar de levering van gedematerialiseerde documenten die op een geautomatiseerde manier worden verzonden en waarvan de inhoud enkel voor amusementsdoeleinden is bestemd.

U erkent dat de verzonden inhoud geen juridisch, psychologisch, medisch, professioneel of financieel karakter heeft.

Deze inhoud mag in geen geval een vervanging zijn voor een medische of psychologische diagnose die alleen door een medische of gezondheidsprofessional kan worden beoordeeld. INTERNATIONAL WEB SERVICES AG en haar leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor handelingen, beslissingen of interpretaties die u na een aankoop uitvoert..

Het is daarom duidelijk dat INTERNATIONAL WEB SERVICES AG ervoor kan kiezen geen vragen van de klant te beantwoorden als deze vragen betrekking hebben op occulte praktijken (met name spellingsverwijdering, hekserij, tovenarij, enz.) en op eender welk medisch terrein.

Toegang tot onze diensten

Wanneer u de website blanchevanstandre.com gebruikt, kunt u profiteren van:

Een proefaanbod (gratis),

Prijzen voor onze producten en diensten zijn altijd duidelijk aangegeven.
Houd er rekening mee dat de elektronische diensten die door blanchevanstandre.com worden aangeboden, onderhevig zijn aan BTW als u in de Europese Unie (EU), IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zuid-Afrika woont. Het BTW-bedrag, berekend volgens het tarief dat van kracht is in het land waar u woont, is inbegrepen in het bedrag van uw deelname.

Al onze betaalde producten en diensten zijn onderhevig aan registratie op onze site en worden gedekt door een tevredenheidsgarantie waarvan de duur altijd duidelijk wordt aangegeven.

Hoe kan ik profiteren van het aanbod voor een "eerste gratis proefaanbod"? Wat gebeurt er daarna?

Om gebruik te maken van het gratis proefaanbod, gaat u naar de website blanchevanstandre.com en klikt u op "eerste gratis proefaanbod". Geef de vereiste persoonlijke informatie, inclusief een geldig e-mailadres.

Wij willen uw aandacht vestigen op het belang van het verstrekken van volledige en nauwkeurige persoonlijke gegevens. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, zie ons Privacybeleid; u kunt uw recht op controle over uw persoonlijke gegevens uitoefenen op de AVG-pagina.

Het gratis proefaanbod op blanchevanstandre.com houdt geen enkele verbintenis in van uw kant.

. Na het versturen van uw aanvraag (ongeveer twee uur), ontvangt u op het door u opgegeven adres het resultaat van het gratis proefaanbod, vergezeld van een betaald aanbod waarvan de prijs duidelijk wordt aangegeven. Het staat u volledig vrij om dit nieuwe aanbod te aanvaarden of te negeren. Als u dit nieuwe aanbod negeert, ontvangt u verschillende herinneringen die u ook vrij kunt negeren.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor elke communicatie die via blanchevanstandre.com wordt verstuurd. (Zie "Hoe kan ik me uitschrijven?")

Hoe bestel ik producten in de Occult Winkel? Wat gebeurt er vervolgens? Ga naar de website blanchevanstandre.com en klik op "Occult Winkel". Selecteer het product of de producten die u wilt bestellen en klik op "Bestellen". Geef de vereiste persoonlijke gegevens op, inclusief een geldig e-mailadres.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u ons Privacybeleid
raadplegen. Het bestellen van een product in de "Occult Winkel" van de website blanchevanstandre.com vormt geen verbintenis tot een betaald abonnement. Na uw betaling (zie het gedeelte "Hoe te betalen?" van dit document), ontvangt u een bevestigingsbericht op het door u opgegeven adres. U ontvangt dan het bestelde product op het door u opgegeven e-mailadres. Later zal u andere betaalde content worden aangeboden. De prijs daarvan wordt duidelijk aangegeven. Het staat u vrij om deze nieuwe aanbiedingen te accepteren of te negeren.

Hoe te betalen?

Met blanchevanstandre.com kunt u online betalen via een volledig beveiligd bancair netwerk. De volgende betaalmethoden worden aangeboden door onze betaalprocessors of PCI-DSS-compatibele leveranciers: Wij voegen nooit verzendkosten toe. Afhankelijk van het land waar u woont, kan uw bank u kosten in rekening brengen voor het omrekenen van valuta of verschillende belastingen. In geen geval zullen wij u deze kosten in rekening brengen.

Op blanchevanstandre.com worden de betalingen gedaan in de valuta van het land waar u woont. Als dit niet het geval is, wordt de valuta duidelijk aangegeven.

U voert de vertrouwelijke gegevens van uw creditcard in in een beveiligde ruimte die volledig wordt beheerd door onze PCI-DSS-compatibele betalingsverwerkers of leveranciers. IWS heeft in geen geval toegang tot deze volledig beveiligde zone.

Als uw creditcard wordt geweigerd, zullen onze PCI-DSS-compatibele betalingsverwerkers of leveranciers de betaling binnen de gestelde termijnen opnieuw verwerken, zo vaak als de huidige regels toestaan.

Om de service en/of productkwaliteit te optimaliseren, behouden wij ons het recht voor om één of meerdere betaaloplossingen die door onze PCI-DSS-compatibele betalingsverwerkers of leveranciers worden aangeboden, toe te voegen, te verwijderen, op te schorten of te vervangen, tijdelijk of permanent, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Hoe krijg ik mijn geld terug?

Alle betaalde producten die beschikbaar zijn op blanchevanstandre.com zijn gedekt door een totale tevredenheidsgarantie, waarvan de duur altijd duidelijk wordt aangegeven.

U kunt uw geld terugkrijgen op elk moment door naar de pagina 'Herroepingsrecht' op de website blanchevanstandre.com te gaan. Schrijf "Restitutie aanvragen" en de naam van het product waarvoor u een restitutie wilt in de body van het bericht.

Onze klantendienst verwerkt de terugbetaling op de rekening die verbonden is met de bankkaart die u voor de betaling hebt gebruikt.

Om optimaal te kunnen profiteren van deze terugbetalingsgarantie, vestigen wij uw aandacht op het belang van het verstrekken van volledige en juiste informatie (uw voor- en achternaam en uw volledige postadres).

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

Hoe kan ik me uitschrijven?

Als u zich wilt afmelden voor al onze diensten, kunt u een verzoek indienen op de contactpagina van de website blanchevanstandre.com of via de afmeldlink in de e-mails die u ontvangt.

. De uitschrijvingslink verschijnt in alle e-mails die door Blanche worden verstuurd.

Klantendienst

Om u te voorzien van hoogwaardige diensten en producten en om direct te kunnen reageren op de meeste van uw opmerkingen en klachten, heeft IWS een klantenservice opgezet.

De klantenservice neemt alleen per e-mail contact met u op.

Onze agenten zijn volledig gekwalificeerd om uw vragen te beantwoorden of om u uw elektronische diensten opnieuw toe te sturen indien deze niet zouden zijn ontvangen.

Voor een verzoek om terugbetaling verwijzen wij u naar de sectie "Hoe krijg ik mijn geld terug?" of "Herroepingsrecht" van deze algemene voorwaarden.

Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

Onze diensten zijn onderworpen aan een middelenverbintenis en worden geleverd binnen technisch redelijke grenzen. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik ervan.

Onze diensten worden echter gedekt door een beperkte garantie met betrekking tot de resultaten van de gratis proefperiode en/of verdere uitgebreide beoordelingen. Onze diensten worden geleverd op een "ZOALS GEKOCHT" en "ZOALS BESCHIKBAAR GESTELD" basis.

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, mogen noch IWS noch haar leveranciers specifieke verbintenissen aangaan of voorspellingen doen met betrekking tot de producten en/of diensten, expliciet of impliciet met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Zo doen wij bijvoorbeeld geen toezeggingen met betrekking tot de inhoud van de producten en/of diensten, de specifieke voordelen die van de producten en/of diensten worden verwacht, hun beschikbaarheid of hun vermogen om aan uw behoeften te voldoen.

Wij willen de gebruikers eraan herinneren dat onze producten en diensten uitsluitend voor recreatieve en culturele doeleinden worden aangeboden. Zonder de reikwijdte van het voorgaande te beperken, garandeert IWS niet de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de IWS-website, de informatie of de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de IWS-website, of de afwezigheid van virussen of fouten op de IWS-website.

In sommige rechtsgebieden waarin wij onze diensten aanbieden, kunnen bepaalde garantiesniet worden uitgesloten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij elke garantie uit.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn IWS, haar leveranciers en dienstverleners op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig direct of indirect verlies van winst, inkomen of gegevens, of voor enige indirecte, bijzondere, gevolg-, belastende of bestraffende schade, voortvloeiend uit of in verband met enig contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de gehele of een deel van de internetpagina's, of gelinkt aan dergelijk gebruik, zelfs als IWS op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van IWS, haar leveranciers en dienstverleners met betrekking tot eventuele claims die voortvloeien uit deze voorwaarden, met inbegrip van eventuele impliciete garanties, beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald voor het gebruik van onze diensten.

In geen geval zal IWS, haar leveranciers of dienstverleners aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die zij redelijkerwijs niet konden voorzien.

We erkennen dat u in sommige landen bepaalde rechten hebt als consument. Niets in deze voorwaarden beperkt de wettelijke rechten van de consument die niet contractueel kunnen worden afgedwongen.

Intellectuele eigendom en merkbescherming

Afgezien van het feit dat de inhoud van de website blanchevanstandre.com vrij is van auteursrechten, bevat deze website, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, merken, logo's, acroniemen, algoritmen, software, muziek, geluid, foto's, video's, tekeningen of andere materialen in advertenties die worden gesponsord of verzonden via elektronische post, commerciële informatie die door de blanchevanstandre.com website of haar leveranciers of adverteerders wordt geproduceerd en gepresenteerd, worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, het merkenrecht, het octrooirecht of elke andere wet die erkend wordt door de wetgeving die van kracht is in het land van vestiging van IWS.

Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ermee akkoord de informatie op blanchevanstandre.com niet te kopiëren, te gebruiken, te exploiteren, te reproduceren of te distribueren en geen producten te maken die hiervan zijn afgeleid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IWS.

Beëindiging

IWS behoudt zich het recht voor om u permanent de toegang tot de aangeboden diensten te weigeren en uw klantenaccount onmiddellijk te sluiten in geval van overtreding van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Als gebruiker kan de wetgeving die van kracht is in uw woonplaats van toepassing zijn op uw online activiteiten met www.blanchevanstandre.com. Wij raden u altijd aan om lokaal juridisch advies in te winnen. We nodigen u echter uit om ons te laten weten of u zich zorgen maakt, zodat we een oplossing kunnen overwegen.

In het geval van een geschil met betrekking tot deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor om een rechtszaak aan te spannen voor de rechtbanken van elke plaats die wij geschikt achten. Over deze Algemene Voorwaarden

De voorwaarden treden in werking op de datum waarop u ze accepteert en blijven voor onbepaalde tijd van toepassing, tenzij u ervoor kiest om u uit te schrijven van de dienst (zie "Hoe kan ik mij uitschrijven?").

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wetgeving of wijzigingen in onze diensten en/of producten weer te geven. Wij raden u aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

De wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht en zijn van kracht op de datum van de update die bovenaan dit document is aangegeven. Indien u de wijzigingen van de voorwaarden niet aanvaardt, moet u het gebruik van onze diensten en/of producten stopzetten.

Door gebruik te blijven maken van onze diensten en/of producten nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, bevestigt u dat u de herziene bepalingen van de voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of autoriteit ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, mits het resultaat de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in dat rechtsgebied niet aantast en de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de voorwaarden in een ander rechtsgebied niet aantast.

Hoe neem ik contact op met jullie?

Voor opmerkingen of vragen over de voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van de website blanchevanstandre.com.